Australija – tai šalis su išskirtine augalija, gyvūnija ir visai kitokiu klimatu. Geografinis atstumas nuo jos sostinės Kanberos iki Vilniaus  yra apie 15265 kilometrai. Tai tolima ir mums sunkiai pasiekiama šalis. Norint nuskristi į Australiją reikia kirsti daugelį laiko juostų.

Į šią tolimą ir egzotinę šalį praėjusių metų pavasarį gyventi išvyko viena mūsų klasės mokinė. Greta su šeima  apsistojo netoli Melburno. Nors atstumas ir didelis, tačiau bendravimas su šeima tęsiasi iki šiol. Iš pasakojimų sužinojome, kokius kursus ir kokias mokyklas lanko atvykę gyventi į šią šalį užsieniečiai, kokios yra mokyklos ir kokia mokyklų tvarka, kokia Australijos mokymosi sistema.

Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad visi mokiniai turi ne tik vasarai ir Australijos žiemai skirtas uniformas, bet privalomi yra net vienodi batai (yra ir kas jų neavi), vienoda sportinė apranga,  būtinos kepurės. Dauguma mokyklų turi oficialų pastatą, kur yra visa mokyklos ,,valdžia“, o mokiniai turi savo klases atskiruose nameliuose. Viename namelyje gali būti nuo 2 iki 3 klasių. Per pertraukas vaikai būna lauke, ir šiaip jie labai daug laiko praleidžia gryname ore. Kartą per savaitę visi mokiniai eina į biblioteką, kas 2-3 savaites  organizuojamos nemokamos išvykos į zoologijos sodus, muziejus, parodas.

Nuo 8 klasės kiekviena mokykla rengia 2 savaičių išvykas į kitų šalių mokyklas. Ten dvi savaites mokosi ir tobulina kokią nors kalbą, dažniausiai kinų ar japonų. Pusę šių mokymosi sumos apmoka valstybė.

Smagu skaityti pasakojimus ir apie tenykštę gamtą, aprašytus sklindančius kvapus, žiūrėti ir aptarti atsiųstas nuotraukas.

Mūsų klasės mokiniai domisi Gretos gyvenimu Australijoje. O per žiemos atostogas visi parašė jai laiškus. Juos ir keletą lietuviškų žurnalų su nuoširdžiais linkėjimais išsiuntėme į Australiją.

Pradinių klasių mokytoja Vilma Šimkienė

Baigiantis metams norisi peržiūrėti nuveiktus darbus, įvertinti jų prasmingumą. Todėl gruodžio 29 d. nuo ankstyvo ryto mūsų progimnazijos languose sužibo šviesos, koridoriai prisipildė smagaus šurmulio. Mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Veiksniai, turintys įtakos mokinių pasiekimams“.  Renginį pradėjo  direktoriaus  pavaduotoja D. Saplinskienė, kuri labai žaisminga forma išsiaiškino mūsų lūkesčius ir nuotaikas. Anot progimnazijos direktoriaus P. Stulpino, nueinantys metai Sėkmės ir Laimės banke kiekvienam atskaičiavo 366 dienas. Kiek gražių ir prasmingų darbų per tą laiką padaryta! Tad kodėl nepasidalinus savo sėkmės istorijomis… Juk „išgirsti gerą idėją ir jos nepavogti – didelė nuodėmė“,-   teigia V. Vaiskopfas.

Darbą pradėjome susiskirstę į grupes. Pradžioje atlikome tyrimą, kokie veiksniai ir kokio lygio poveikį turi mokinių pasiekimams. Grupių nuomonės skyrėsi, bet sudarėme didelį poveikį turinčių veiksnių dešimtuką, kurio pirmose eilutėse atsidūrė mokytojo pasirengimas pamokai, mokinių skaičiaus mažinimas klasėse, mokinių ir mokytojo santykiai, kiekvieno mokinio pažinimas ir kt. Tai tarsi ženklai, pagal kuriuos turime orientuotis planuodami mokymą.

Labai džiugu, kad net dvi metodinės grupės, pristatydamos savo mokymo metodus, atkreipė dėmesį į visos respublikos problemą – prastą mokinių skaitymą. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė pasidalijo patirtimi, kaip organizuoti darbą grupėse pristatant savarankiškai perskaitytą knygelę. Išbandę šį darbo metodą  mes, mokytojai, supratome, kokių įvairių gebėjimų (klausymosi įgūdžiai, gebėjimas nuosekliai pasakoti įvykius, klausimų formulavimas, darbas bendradarbiaujant) įgyja mokinukai šitaip dirbdami.

Šiek tiek intrigavo tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pasiūlyta tema „Skaitymo įgūdžių lavinimas matematikos pamokose“. Pasirodo, skaitymas ne tik lituanistų reikalas. Kiekvieno dalyko mokytojas yra atsakingas, kad mokiniai mokėtų skaityti ir suprasti įvairių tipų tekstus. Po smagios teorinės dalies, palydėti linksmos  „Ančiukų“ melodijos, kibome į keturių skaitymo strategijų praktinį pritaikymą.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės atstovė J. Bytautaitė kalbėjo apie pateikčių rengimą ir pristatymą. Mokytoja nuosekliai, suprantamai išdėstė pateikčių rengimo reikalavimus ir pateikė mokinių sukurtų darbų. Mokytojai dirbdami grupėse tuos darbus vertino, nurodė teigiamus dalykus ir trūkumus. Be to, mokytoja akcentavo ir tai, kad visų dalykų mokytojai turi atkreipti dėmesį į mokinių kalbą  pristatant pateiktis. Juk 2017 m. LR Seimas paskelbė kalbos kultūros metais.

Pirmąją renginio dalį baigėme menų, kūno kultūros, technologijų mokytojų metodinės grupės smagia refleksija. Kiekvienam buvo labai gera iš kolegų išgirsti daugybę komplimentų…

Po trumpos kavos pertraukėlės vėl susirinkome darbui. Filmukas, skirtas motyvacijos stiprinimui, suteikė naujų jėgų. Mokytoja G. Juškienė pristatė nuotolinio kurso medžiagą apie mokymosi stilius ir jų motyvacinius principus. Tai aktuali medžiaga, nes naujųjų programų apraše kaip tik ir nurodyta pagrindinė ugdymo kryptis – pažinti kiekvieną mokinį, jo prigimtines galias. H. Silver knygoje „Mokytojas strategas“ mokymo metodus ir grupuoja pagal mokymosi stilius (meistriškumo , suvokimo, tarpasmeninis ir saviraiškos stilius). Mokytojas pateikdamas mokiniams užduočių, atitinkančių visus savo mokinių mokymosi stilius, sukuria labai paprastą, suprantamą ir motyvuojančią diferencijuoto ugdymo sistemą. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė paruošė grupėms S. Nėries eilėraščio „Senelės pasaka“ analizei užduotis pagal minėtus mokymosi stilius. Įdomu buvo stebėti grupių pristatytus darbus. Suvokimo, meistriškumo, tarpasmeninį stilių atitinkančios kai kurios užduotys pasirodė net mokytojams gan kietas riešutėlis. Aišku, smagiausios buvo saviraiškos stiliaus užduotys.

Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės  dėka išmokome keletą pasitikėjimą kuriančių ir komandą formuojančių pratimų. Sužinojome įdomų dalyką – mūsų mokykloje nėra nė vieno mokytojo, gimusio rugsėjo mėnesį…

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos pristatė „Stotelių“ metodą. Pritaikė jį šventėms, tad tikrai smagiai žaidėme „Memory“ žaidimą, kūrėme linksmus ketureilius, ragavome kalėdinio gardumyno. O kaip kruopščiai (net vyrai) darė kalėdinius atvirukus! Sunkiausiai sekėsi atrasti Kalėdų Senelio vardus įvairiomis pasaulio kalbomis. Tokiomis smagiomis, bet motyvuojančiomis užduotimis baigėme metodinę dieną.

Nė vienas metodas nėra tinkamas visoms situacijoms. Mūsų pristatyti metodai nebuvo instrukcija. Juk tik įvairios mokymo formos padeda pasiekti, kad ugdymo turinio diferencijavimas taptų įveikiama užduotimi mokytojams ir motyvuotų mokinius. Mums pabūti kartu, veikti bendradarbiaujant, įgyti kompetencijų, leidžiančių tobulėti, tikrai buvo smagu ir naudinga.

Genovaitė Juškienė,  „Kranto“ progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

Gruodžio 16 dieną „Kranto“ progimnazijoje 5 ir 6 klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Winter Spirit“, kurį organizavo anglų k. mokytojos: D. Diržininkaitė ir S. Kachinskienė. Vertinimo komisiją, kuriai vadovavo anglų k. mokytoja Svetlana, sudarė 8a klasės mokinės: Kromelytė Oresta ir Kumšlytytė Kamilė.

Pirmiausia mokiniai turėjo sukurti komandos pavadinimą ir šūkį. Visos komandos buvo sumanios, todėl greitai sugalvojo savo komandai labiausiai tinkantį žiemišką pavadinimą ir šūkį. Užduotys renginyje dvelkė šventine nuotaika, o mokiniai turėjo galimybę atskleisti savo anglų k. žinias neformalioje aplinkoje.

Penktokai ir šeštokai išvardijo daugybę žodžių, susijusių su žiema ir Kalėdomis, be garso vaizdavo žodžius, rimavo anglišką eilėraštį, šifravo paslėptą Šv. Kalėdų žinutę, spėliojo bei dainavo dainas, sužaidė „Bingo“. Geriausiai užduotis įveikti bei parodyti savo kūrybiškumą ir anglų kalbos  išmanymą sekėsi jungtinei penktokų ir šeštokų komandai „Dream Team“. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams už geras emocijas ir pakilią šventinę nuotaiką.

Anglų kalbos vyr. mokytoja D. Diržininkaitė

Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų metų!

Artėja pačios gražiausios žiemos šventės. Jų laukia maži ir dideli, vieniši ir sunkiai sergantys. O kokios šventės be dovanų…

Pakalbėjus su Telšių rajono Maltos ordino vadove Vilija Austiene, paaiškėjo, kad yra nemažai vienišų, neįgalių žmonių, kurie švenčių metu nesulaukia dovanų. Mokiniai šiai žiniai neliko abejingi ir nusprendė, kad jie gali pradžiuginti šiuos žmones. Nieko nelaukdami ėmėsi darbo. Likimo nuskriaustiems seneliams dovanėles gamino 1b, 1c, 2a, 3a, 3b, 4a, pailgintos darbo dienos grupės mokiniai bei dailės ir technologijos mokytoja Jolanta Bieliauskienė.

Maltiečiai mūsų mokinių pagamintus darbelius padovanos vienišiems ir sunkiai sergantiems seneliams. Tikimės, kad gautos dovanėlės sušildys šių žmonių širdis.

Mokytoja Vilija Gabalytė

Gerumo, globos ir šilumos reikia ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. „Kranto“ progimnazijos technologijų mokytojų G. Vilko ir M. Stulpinienės, lietuvių kalbos mokytojos G. Jankauskaitės iniciatyva 6-tų klasių mokiniai dalyvavo trumpalaikiame projekte „Bendradarbiavimas su VšĮ gyvūnų globos organizacija „Telšių uodegėlė“.

Per technologijų pamokas 6-tų klasių mokiniai su dideliu entuziazmu surentė beglobiams šunims dešimt įvairaus dydžio būdų, kai kurias net ornamentais pagražino, siuvo įvairius kilimėlius ir pagalvėles. O per lietuvių kalbos pamokas 6a klasės mokiniai pasakojo apie savo augintinius, prisiminė, kaip yra priglaudę ir maitinę benamį gyvūnėlį, kūrė laiškelius gyvūnų globos namų gyventojams. Viename iš jų rašoma: „Mano klasė Tau norėtų padėti – padovanoti jaukius namus. Tų namelių mes surentėme įvairių – didesnių ir mažesnių. Tikiuosi, kad išsirinksi tą, kuris labiausiai patiks ir būsi laimingas.“

Artėjant gražiausioms metų šventėms Kalėdoms 6a klasės mokiniai su technologijų mokytojais G. Vilku ir M. Stulpiniene aplankė gyvūnų globos namuose VšĮ „Telšių uodegėlė“ apgyvendintus gyvūnėlius. Tiesa, didesnę jų dalį kol kas globoja laikini šeimininkai. Gyvūnų globos namų VšĮ „Telšių uodegėlė“ direktorė R. Puidokienė maloniai sutiko „Kranto“ progimnazijos mokinius, papasakojo kiekvieno gyvūnėlio istoriją, pasidžiaugė praktiška mokinių dovana.

Džiaugiamės, kad „Kranto“ progimnazijos mokiniai noriai dalyvavo projektinėje veikloje, atidžiai klausėsi istorijų apie gyvūnėlių likimus ir norėtų pamatyti, kaip gyvūnėliai įsikūrė jų suręstuose nameliuose.

Mokytoja G. Jankauskaitė

Siekiant užtikrinti mažųjų mokinukų saugią kelionę į mokyklą ir iš jos, vyko akcija pradinių klasių mokiniams „Kelyje būk saugus – būk matomas“. Šios akcijos tikslas – skatinti mokinius nešioti atšvaitus, kad būtų geriau matomi ir saugesni gatvėje tamsiais žiemos rytais ir vakarais.

Ryte, kai už lango dar buvo tamsu, būrelio „Šviesoforo mokyklėlė“ nariai apsilankė visose pradinėse klasėse. Susitikimo metu vieni būrelio nariai vilkėjo šviesą atspindinčias liemenes, segėjo atšvaitus, rankose laikė žibintuvėlius, kiti jokių šviesą atspindinčių ar skleidžiančių priemonių neturėjo. Išjungus klasėse šviesas ir įsivyravus tamsai, didžiausią įspūdį mokiniams padarė tai, kad tapo sunku įžiūrėti vieniems kitus. Tuomet būrelio nariai buvo apšviesti žibintuvėliu. Visi mokiniai pritarė, jog tuos, kurie naudojosi šviesą atspindinčiomis ar skleidžiančiomis priemonėmis, pastebėjo lengvai, tačiau visiškai negalėjo įžiūrėti tų, kurie šių priemonių neturėjo.

Būrelio nariai pasidomėjo, kiek mokinių prie kuprinių ar striukių yra prisisegę atšvaitus. Džiugu, jog beveik visi mokiniai juos turėjo. Na o tie, kurie dar nebuvo atšvaito prisisegę, pažadėjo, jog būtinai tai padarys. Kitą dieną šie vaikai, sutikti koridoriuje, skubėjo pranešti, kad atšvaitą jau turi. Su pasididžiavimu pasakojo, jog atšvaitą prisisegti paprašė ir tėvelių.

Manau, jog mokiniai, pamatę, kad pėstieji, nenešiojantys atšvaitų, tampa nematomi arba sunkiai pastebimi kelyje, įvertins, kaip svarbu su savimi turėti atšvaitą ir patiems rūpintis savo saugumu.

Būrelio vadovė Vilija Gabalytė

„Palaimintas laikas, kuris visus įtraukia į meilės sąmokslą“

Kalėdinis koncertas 

„Kranto“ progimnazijos aktų salėje

  • 1 ir 2 klasėms 2016-12-22 1 pamokos metu
  • 3 ir 4 klasėms 2016-12-22 2 pamokos metu
  • 5 ir 6 klasėms 2016-12-23 1 pamokos metu
  • 7 ir 8 klasėms 2016-12-23 2 pamokos metu

Kviečiame VISĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ!

Organizatoriai

2016 metų gruodžio 15 dieną aštuntų klasių mokinų tėveliai lankėsi mūsų mokykloje. Pradžioje pokalbiai vyko dalykų kabinetuose. Vėliau aktų salėje mokiniams ir jų tėvėliams savo ugdymo įstaigas pristatė „Džiugo“, Alsėdžių gimnazijų bei Telšių RPMC atstovai. Apie dabartinius mokymosi rezultatus ir ateities perspektyvas papasakojo direktoriaus pavaduotoja D. Saplinskienė. Karjeros planavimo patarimų pateikė direktoriaus pavaduotoja A. Bukiniene.

Telšių „Kranto“ progimnazija
Juridinių asmenų registro kodas 190555846
Adresas:
Masčio g. 14, Telšiai LT-87149
Tel. 8 444 78460
El. paštas krantas.progimnazija@gmail.com
Naujienų kategorijos
Naujienų archyvas
2017 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031