Jau antrus metus Telšių „Kranto“ progimnazijos ir Kaunatavos pagrindinės mokyklų mokiniai, vadovaujami socialinės pedagogės Jurgitos Paulauskienės, vyko į stovyklą „Dengtiltis 21“. Stovykla vyko birželio 12 – 16 dienomis Kurtuvėnų regioniniame parke, prie Dubysos (Bazilionių kaime, Šiaulių rajone). Stovyklą organizuoja Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, globoja verslininkas Ramūnas Karbauskis.

Mokiniai pabendravo su bendraamžiais, pasigalynėjo fizinėse rungtyse, išmėgino savo kūrybinius sugebėjimus, pasitikrinto ištvermę įvairiuose kariniuose žaidimuose.

Soc. pedagogė J. Paulauskienė

 

Telšių „Kranto“ progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo (-os) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. birželio 13 d., pabaiga 2017 m. birželio 26 d. 17.00 val.
Dokumentai pateikiami:

  • Adresu: Masčio g. 14, Telšiai, direktoriui Petrui Stulpinui;
  • Siunčiant registruotu laišku;
  • Elektroniniu paštu – krantas.progimnazija@gmail.com

Pareigybės pavadinimas: Pradinio ugdymo mokytojas (-a)

Darbo krūvis (val. per savaitę): 18 kont. val. (per savaitę)

Darbo pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos tel. nr. (8 444) 78460.

Birželis – smagi vasaros pradžia, nes su ja prasideda mokinių atostogos. Šiemet „Kranto“ progimnazijos mokslo metų pabaigos šventėje „Aš myliu vasarą“ netruko juoko, jaunatviško žavesio bei rimtų apibendrinimų.

Progimnazijos direktorius Petras Stulpinas įteikė padėkos raštus šiems mokiniams  už labai gerą mokymąsi:

Ugnei Kungytei, Arnui Beržinskiui (1a kl.);
Faustui Gusčiui, Austėjai Petkutei, Vestai Vitkevičiūtei, Viltei Dragūnaitei, Gabijai Preibytei (1b kl.);
Ąžuolui Pusvaškiui, Devai Stankutei, Jutui Vaškiui,  Gitui Žutautui, Gabrielei Andrijauskaitei (1c kl.);
Gerdai Žutautaitei, Urtei Anglickytei, Kamilei Šemetaitei, Gabrieliui Žilevičiui (2a kl.);
Karoliui Šemetai, Viliui Jakštui,  Orestui Valančiui (2b kl.);
Jogailei Macijauskaitei,  Meidai Raudoniūtei, Ugnei Sakaitei,  Gretai Sabaliauskaitei (2c  kl.);
Gustei Tėpelei, Simonai Mileškaitei (3a kl.);
Rugilei Čekaitei, Godai Telšinskytei (3b kl.);
Faustai Stankutei (4a kl.);
Gabijai Barkutei (4b kl.);
Simai Šlečkutei, Almantei Baliutavičiūtei (4c kl.);
Gabrielė Mažeikaitei, Bernadetai Šiurkutei,  Ivetai Stončiūtei, Gustei Viktoravičiūtei, Gretai Jonušaitei (5a kl.);
Samantai Armalytei, Lukai Asinavičiūtei, Rugilei Badaukytei,  Vakarei Baranauskytei, Ugnei Gudauskaitei, Deimantei Mikutaitei, Karinai Mileškaitei, Urtei Pusvaškytei, Kamilei Sutkutei, Emilijai Šarkauskaitei (5b kl.);
Kamilei Kvedaraitei, Elzei Lukšaitei, Gerdai Kaveckaitei, Gerdai Marijai Hirzel (5c kl.);
Mintijai Austytei, Ugnei Leiputei, Lukui Sutkui (6a kl.);
Inetai Kundrataitei, Benui Pranciškui Muningiui, Ernestui Klimovui (6b kl.);
Augustei Alseikaitei, Augustei Navickytei, Elingai Stančikaitei (6c kl.);
Modestui Gurauskui, Ievai Marijai Noreikaitei (7a kl.);
Erikai Steponavičiūtei (7b kl.);
Agnei Krasnovai, Ievai Sabaliauskytei (7c kl.);
Julijai Vargalytei, Vasarei Šežikaitei, Martynai Šiurkutei, Gabijai Gudauskaitei (8b kl.);
Augustei Daugėlaitei, Ugnei Daraškevičiūtei, Guodai Baikauskaitei (8c kl.);

labai gerą lankomumą:

Gustui Martinkui, Enrikai Servaitei (1a kl.);
Deividui Jurašiui, Gediminui Vėlavičiui (1b kl.);
Edvinui Armaliui, Elingai Darbutaitei (1c kl.);
Edvinui Šilinskui iš 2a kl.;
Nedui Telšinskiui, Irmantei Gudaitei, Viliui Jakštui, Edvinui Malakauskui, Karoliui Šemetai (2b kl.);
Jogailei Macijauskaitei, Gretai Sabaliauskaitei, Židrūnei Alūzaitei, Žygimantui Preibiui, Tomui Mažeikai (2c kl.);
Skrodenytei Kamilei (3a kl.);
Evelinai Bumblauskaitei (3b kl.);
Matui Kneitai (4a kl.);
Godai Barkauskaitei, Augustui Daubariui, Enrikai Grybauskaitei, Nojui Šmitui (4b kl.);
Augustinui Baliutavičiui, Elidijui Beržanskiui, Ainorui Grušui, Ugnei Šilinaitei iš 4c kl.;
Kornelijai Juškaitei (5a kl.);
Samantai Armalytei (5b kl.);
Eimantui Petkui, Benui Pranciškui Muningiui (6b kl.);
Edgarui Bartkui, Nedai Lydytei, Ugnei Šimkutei, Gilvidai Zaicevai (7b kl.);
Ievai Sabaliauskytei (7c kl.).

Šventėje buvo paskelbti nominacijų laimėtojai:

metų mokinys – Modestas Gurauskas 7a kl.;
metų lyderis – Augustė Daugėlaitė 8c kl.;
metų iniciatyva – Mantas Serva (tėvų aktyvo atstovas);
metų kolega – Adelija Budginienė;
metų mokytoja – Daiva Diržininkaitė;
sportiškiausia klasė – 6b (auklėtoja V. Martinkėnienė).

Taip pat padėkos raštai buvo įteikti mokyklos darbuotojams:

Danutei Karpienei už ilgametį nuoširdų darbą,
kūno kultūros mokytojai Zitai Galminienei už ilgametį nuoširdų darbą,
informatikos specialistui Tomui Kinčiui už kruopštų atsakingą darbą,
bibliotekos vedėjai Marytei Gureckienei už aktyvią projektinę veiklą ugdant mokinių skaitymo kultūrą,
lietuvių kalbos mokytojai Ritai Šilanskienei už sceninės kultūros ugdymą,
šokio mokytojai Eglei Šilinienei už sceninės kultūros ugdymą,
pailgintos dienos grupės pedagogei Laimutei Šliogerienei už nuoširdų darbą įtraukiant vaikus į nepamokinę veiklą,
socialinei pedagogei Sonatai Končienei už nuoširdų rūpinimąsi bendruomenės emociniu klimatu ir saugumu.

Mokyklos direktorius padėkojo mokinių tėveliams:
Austrai ir Gitanui Petkams (2a kl.) už mokyklos aplinkos puošimą,
Remigijui Macui (3a kl.) už darbą mokyklos taryboje bei aktyvų dalyvavimą klasės veikloje,
Jolantai Airošienei, Virginijai Lydienei (7b kl.) už pagalbą organizuojant pažintinę mokinių veiklą,
Sandrai Bagdonienei, Virginijai Keršienei, Romui Liūnui, Daivai Žyprei  (7c kl.) už pagalbą klasei.

Mokyklą paliekantys aštuntokai šiltų žodžių negailėjo savo pirmosioms mokytojoms, o dalykų mokytojus apdovanojo šmaikščiomis padėkomis, parodydami savo išmokto kritinio mąstymo pagrindus.

„Kranto“ progimnazijoje 2016-2017 m. m. įsteigtas 5-8 klasių gabių vaikų klubas (toliau GVK). Projektas skirtas mokiniams, kurių gabumų ugdymui nepakanka žinių, įgytų per pamokas. Mokiniai turėjo galimybę bendrauti su tokiais pat stipriais vaikais, dalyvauti viktorinose, atlikti statistinius tyrimus, rengti pranešimus konferencijoms, kurti video filmą ir kt. Su mokiniais dirbo įvairių dalykų mokytojai: G. Jankauskaitė (lietuvių kalba), D. Diržininkaitė (anglų kalba), Ž. Aleknienė (fizika, gamta ir žmogus), L. Avyžienė (istorija), J. Bytautaitė (biologija), J. Poruciutė (geografija), L. Stulpinienė (matematika), A. Kumžienė (informatika).

GVK nariai dalyvavo įvairiuose rajoniniuose konkursuose: ,,Telšių istorijos žinovas“ (5b kl.), „Mano Telšiai“ (8 kl.), Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejui paminėti skirtas  konkursas ,,Iš praeities per dabartį į ateitį“ (8b kl. ), „Tiesūs ir vingiuoti keliai“ (8c kl.), „Geografinis takas prie Masčio ežero“ (6b, 7a kl. komanda), „Europa ir ES“ (8 kl. komanda), „Raštingiausias mokinys” (5-8 kl.), „Miškas – mūsų planetos plaučiai“ (7-8 kl.). Be to, 6a, 7c, 8c kl. mokiniai dalyvavo XVII nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse. Mokyklinėje olimpiadoje „Mano gaublys“ dalyvavo 65 mokiniai (6-8 kl.). 5-6, 7-8 kl. mokiniai dalyvavo mokyklinėje viktorinoje „Šiaurės šalys“, 5b klasės mokinių komanda rajoninėje viktorinoje „Žodžio paglostymas“, 7-8 kl. komanda „Telšiai – mano miestas“. Mokiniai buvo ruošiami rajoninėms matematikos, fizikos, biologijos, chemijos olimpiadoms. GVK nariai vykdė tyrimą „Regėjimo sutrikimai“ (5 kl.), „Gyventojų skaičiaus kitimas Telšių mieste 2005-2015 metais“ (8b kl.).

Gegužės 23 dieną vyko 5-6 klasių GVK konferencija „Bitė žmogaus gyvenime“, kurią šokio kompozicija „Pupa“ pradėjo mokyklos tautinio šokio grupė „Ajerėliai“ (mokytoja D. Margalikė). Konferenciją vedė 5b klasės mokinė D. Mikutaitė ir mokytoja G. Jankauskaitė. Mokinių konferencijoje dalyvavo bitininkų asociacijos narė I. Mikienė, kuri ne tik papasakojo apie bičių šeimynos gyvenimą, bet ir supažindino, kokius įrankius bitininkai naudoja, prižiūrėdami bites, kaip sugyventi su bitėmis ir kt.

GVK 5-6 klasių mokiniai rinko įvairią medžiagą apie bites ir parengė pranešimus. Pranešimą „Lietuvos bitininkystės istorija“ pristatė 6c klasės mokiniai A. Alseikaitė, P. Žyprė, A. Navickytė, I. Masalskaitė, E. Stančikaitė, D. Pocius. Mokinius konsultavo mokytoja L. Avyžienė. 5b klasės mokinė D. Mikutaitė skaitė pranešimą „Bitė tautosakoje“ (mokytoja G. Jankauskaitė). 6a klasės mokinės M. Austytė ir U. Leiputė pristatė uždavinyną „Bitute pilkoji“ (mokytoja L. Stulpinienė). Pranešimą „Medaus gydomosios savybės“ skaitė M. Austytė ir U. Leiputė (mokytoja J. Bytautaitė). Visi konferencijos dalyviai buvo pakviesti į įvairių rūšių medaus degustaciją.

Birželio 1 dieną vyko 7-8 klasių GVK narių konferencija „Pokyčiai mano mieste, Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir įstojus į ES“. Konferenciją muzikiniu kūriniu pradėjo jaunosios smuikininkės. Salę papuošė 8b klasės mokinių pagamintas nuotraukų stendas „Telšiai seniau ir dabar“. Renginio pranešėja konferencijos dalyviams pristatė garbų svečią – architektą, nacionalinės premijos laureatą, profesorių Algirdą Žebrauską. Svečias papasakojo, kaip atrodė Telšiai sovietmečiu ir kaip miestas keitėsi  per paskutinius dešimtmečius, kokios miesto ateities perspektyvos. Vėliau 7-8 klasių mokiniai skaitė parengtus pranešimus. 8c klasės mokinės pristatė darbą apie istorinio paveldo objektus Telšiuose „Dvylika lobių ant septynių kalvų miesto“ (istorijos mokytoja L. Avyžienė). Matematikos mokytojos L. Stulpinienės vadovaujami 8b klasės mokiniai atliko ir pristatė statistinį tyrimą „Gyventojų skaičiaus kitimas Telšių mieste 2005-2015 metais“. Septintų klasių GVK nariai, vadovaujami geografijos mokytojos J.Poruciutės, parengė pranešimą „Telšių rajono ekonominės padėties įtaka ekonomikai“. GVK atstovas konferencijos dalyvius supažindino su atliekų rūšiavimu ir tvarkymu Telšių mieste ( mokytoja Ž. Aleknienė). Didžiausio susidomėjimo sulaukė video filmas apie Telšius anglų kalba, kurį sukūrė 8c klasės mokiniai, padedant anglų kalbos mokytojai D. Diržininkaitei. Konferencijos pabaigoje mokyklos direktorius P. Stulpinas padėkojo mokiniams ir jiems padėjusiems mokytojams už gražius, įdomius ir kūrybingus darbų pristatymus.

GVK įkūrimas – nauja patirtis ir mokytojams, ir mokiniams. Mokiniai dalyvavo įvairiose netradicinėse veiklose: atliko tyrimus, rengė pranešimus, dalyvavo konkursuose ir viktorinose, be to, gilino žinias, ruošdamiesi konkursams ir olimpiadoms. Tikimės, kad GVK atras įdomių veiklų ir sudomins smalsius mokinius.

G. Jankauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
L. Avyžienė, istorijos mokytoja metodininkė

Jau antrus metus „Kranto“ progimnazijoje vyksta konkursas „Geriausia klasė“, kurio tikslas ir uždaviniai buvo stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, gerinti mokinių lankomumą ir nevėlavimą į pamokas. Puoselėti gerą elgesį, draugiškumą ir toleranciją mokykloje, skatinti mokinių iniciatyvumą, galimybę dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje, mokyklos, rajono renginiuose, akcijose, skatinti tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime

Šiemet jis prasidėjo kovo 6 dieną ir baigėsi gegužės 15 dieną. 8 savaites pagal konkurso nuostatus buvo vertinamas mokinių lankomumas, elgesys, apranga, iniciatyvumas, auklėtojų dalyvavimas, geri darbai ir tėvų aktyvumas. Susumavus rezultatus, nugalėtojais 5 – 6 klasių tarpe tapo 5a ir 5c klasės, nes jos  surinko vienodai taškų (644 t.) ir pagrindinį prizą – 100 eurų, skirtą edukacinei išvykai dalijosi per pusę. 7 – 8 klasių tarpe laimėjo 7b klasė, surinkusi 642 taškus. Gautą prizą jie panaudos edukacinei išvykai į Platelius.

Sveikiname vaikus ir jų auklėtojas  Eglę Šilinienę, Astą Nagienę ir Danutę Kungienę.

Sveikiname ir visus dalyvavusius, kurie labai stengėsi ir iki pergalės trūko tiek nedaug: 5b klasė surinko 631 tašką, 6a – 643, 6b – 595, 6c – 623 t., 7a – 618, 7c – 621, 8a – 631, 8b – 600, o 8c – 627 taškus.

Mokytoja D. Kungienė

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo piešinių konkursą, skirtą Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Konkurso tikslas – skatinti mokinių norą pažinti Reformaciją kaip aktyvų visuomeninį, religinį, kultūrinį judėjimą Lietuvoje ir pasaulyje. Geriausi konkurso darbai buvo eksponuojami Vilniaus Universiteto bibliotekoje. Gegužės 29 d. trys mūsų progimnazijos mokinės vyko į universitetą atsiimti nugalėtojų diplomus ir rėmėjų įsteigtas dovanas. Sveikiname Gretą Jonušaitę (5a kl.), Ievą Narutavičiūtę (6a kl.) bei Denisą Kačinskaitę (6c kl.) tapusias šio konkurso laureatėmis.

Dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Bieliauskienė

Festivalis „Sportas visiems“ – tai kasmetinis sporto mėgėjų festivalis vykstantis jau 22 metus, kurį organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. Šiemet paskutinį gegužės savaitgalį 26 – 28 dienomis, Palangoje vykusiame festivalyje dalyvavo keli  tūkstančiai neprofesionalių sportininkų ir sporto mėgėjų.

Šiame festivalyje dalyvavo Telšių „Kranto“ progimnazijos šokių kolektyvas „Viva“, vadovaujamas šokių mokytojos Eglės Šilinienės.

 Šokėjos dalyvavo repeticijoje, ruošėsi festivalio „Sportas visiems“ atidarymo šventei. Vėliau entuziastingai žygiavo šventinėje eisenoje nuo tilto Basanavičiaus gatve link stadiono, kur su kitais šokių kolektyvais šoko K. Baranausko kompoziciją „Norim šokt“. Aktyvumo ir geros nuotaikos „Viva“ kolektyvo šokėjom netrūko: „Zumba night“ užsiėmime, šeštadienio rytinėje mankštoje, kurią vedė Lietuvos moterų asociacijos prezidentė J.Bartaškienė. Šokėjos pasirodė ne tik stadione, bet ir Jūratės bei Kastyčio skvere, šokių kolektyvų koncerte „Sveika vasara“. Gražų šokėjų pasirodymą žiūrovai įvertino garsiais šūksniais ir gausiais plojimais. „Kranto“ progimnazijos šokių kolektyvo moksleivės iš festivalio „Sportas visiems“ grįžo kupinos gerų emocijų, įspūdžių, džiaugėsi  smagiai praleistu laiku prie jūros.

Mokytoja Eglė Šilinienė

Matematikos mokytojos kartu su pradinių klasių mokytojomis pasidžiaugė kovo 16 dieną vykusio konkurso KENGŪRA 2017 rezultatais. Kiekvienais metais konkurse dalyvauja apie pusšimtis 1-8 klasių mokinių. Džiaugiamės visų dalyvių rezultatais, bet paminėti noriu tuos, kurie pateko į rajono geriausių „dešimtuką“. Tokių „tiksliukų“ yra dešimt.

Klasė Vardas, pavardė Vieta rajone Mokytoja
1 Ąžuolas Pusvaškis 6 R. Mejerienė
2 Meida Raudoniūtė 9 S. Rekašienė
5 Urtė Pusvaškytė 4 V. Martinkėnienė
6 Benas Pranciškus Muningis 2 V. Martinkėnienė
6 Elinga Stančikaitė 4 D. Kungienė
6 Mintija Austytė 9 L. Stulpinienė
7 Rokas Rimkus 2 D. Kungienė
7 Ieva Marija Noreikaitė 4 D. Kungienė
7 Viltė Astafurovaitė 6 D. Kungienė
7 Modestas Gurauskas 7 D. Kungienė

 

Magnus Pyke yra parašęs: „Jei tai rangosi, tai biologija; jei tai smirdi, tai chemija; jei tai neveikia, tai fizika; o jei jūs negalite to suprasti, tai matematika“. Šitie mokiniai labai gerai supranta matematiką.

KENGŪRA 2017 organizatorė V. Martinkėnienė

2017 metų gegužės 25 dieną 12 valandą Telšių „Kranto“ progimnazijos aktų salėje vyks būsimų pirmokų ir jų tėvelių susirinkimas.
Susirinkimo metu atsakysime į Jums svarbius ir dominančius klausimus, susitiksite su mokykloje dirbančiais specialistais.

Lauksime atvykstant!

Mokyklos administracija

Telšių „Kranto“ progimnazija
Juridinių asmenų registro kodas 190555846
Adresas:
Masčio g. 14, Telšiai LT-87149
Tel. 8 444 78460
El. paštas krantas.progimnazija@gmail.com
Naujienų kategorijos
Naujienų archyvas
2017 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31